Колко страници ще печата касетата на принтера ми?

Ще печата ли касетата така, както е по каталог?

Колко страници ще отпечата принтерът?

Колко страници ще печата принтера ми с едно зареждане? Това е един от най-често задаваните въпроси, с които клиентите идват при нас.

Основателно, бихте казали вие, и няма да сте далеч от истината. Проблемът тук е, че в повечето случаи информацията, публикувана в документацията на принтерите е силно
манипулативна.

Броят страници, който би трябвало да се отпечата от една касета (по каталожни данни) е всъщност чисто математическо изчисление, базирано на „стандартно“ покритие от 5%.

Вляво виждате изображение от такава „стандартна“ страница с покритие от 5% текст, публикувана от Canon.

Както сами виждате, такова покритие от 5% в практиката се среща доста рядко, просто защото при такова покритие страницата видимо остава полу-празна.

Оттук очевидно следва, че при нормална експлоатация на Вашия принтер, Вие рядко можете да достигнете броят страници, посочен в упътването на Вашия принтер.

Нещо повече – лесно е да се досетите, че при да речем 10% покритие, което повече би се доближило до „нормална експлоатация“, отпечатаният брой страници ще бъде не само по-малък от посочения, но ще бъде наполовина!

Ето и още два примера:

Покритие на страницата 5%
Покритие на страницата 5%
Покритие на страницата 10%
Покритие на страницата 10%

Страницата горе е с 5% покритие, а страницата долу – с 10% покритие. Оттук следва, че ако Вашите страници повече приличат на долната илюстрация, то броят отпечатани страници от Вашия принтер ще е приблизително два пъти по-малък от заложения по каталог за касетата.

Затова и отговорът, който нашите клиенти получават на въпроса за „броят страници“ е:

Ние винаги зареждаме касетите с максимално възможното количество мастило или тонер за конкретната касета, което обикновено е по-голямо от количеството при оригиналното зареждане.

Затова и отпечатаният брой страници обикновено е по-голям от този при оригиналното зареждане.

Реалният брой отпечатани страници обаче единствено зависи от характера и плътността на това, което печатате.