Какво представляват тонерите?

Какво са всъщност тонерите и отровни ли са?

Какво са тонерите?

Преди време ни се обади клиент. „Обаждам ви се, оплака се той, защото моята касета е специална и в други фирми ми казаха, че обикновеният тонер не ставал за нея!

Подобни разговори, за съжаление, ни се налага да провеждаме често и затова явно е нужно да изясним какво представляват тонерите.

Преди всичко, понятието „обикновен тонер“ не съществува! (както не съществува и „необикновен тонер“).

Всяка лазерна касета се зарежда със строго специфичен, предназначен за нея тонер и зареждането й с друг тип тонер обикновено води до влошаване на печата, а понякога дори до повреждане на касетата.

Какво е тонерът?

Тонерът е фин черен прах. Той основно съдържа микроскопични полимерни частици (стирен и полиетилен), метален прах (железен окис) и въглерод.

Въглеродът придава черния цвят, железният окис придава на тонера магнитни свойства (нужни за печата), а когато отпечатаният лист премине през един нагрят барабан, полимерните частици се разтапят върху листа и фиксират отпечатаното.

Отровни ли са тонерите?

Тонерите не са нито отровни, нито канцерогенни. При нормална работа в принтера, те не биха могли по никакъв начин да ви навредят. Ако по някаква причина разсипете тонер, единственото ви притеснение ще бъде, че доста цапа!

Избягвайте все пак да го вдишвате, тъй като това може да раздразни дихателните ви пътища (подобно на вдишването и на какъвто и да е друг вид прах).

Каква разлика има между различните тонери?

Както казахме по-горе, повечето тонери съдържат сходни съставки: въглерод, магнитни агенти (железни окиси) и органични смоли или полимерни частици.

Сходството обаче свършва дотук! Всичко останало е различно. Различно е както съотношението между съставките, така и химическият им състав и техният размер.

Преди около 20 години, размерът на частиците тонер беше около 12 – 14 микрона, а органичните частици бяха в същност преработени естествени смоли.

Само няколко години по-късно излязоха принтерите от поколението на HP Laser Jet 4, частиците на чийто тонер вече бяха с размер под 8 микрона, органичните частици вече бяха синтетични полимери, а съотношението между съставките – коренно различно от това при Laset Jet II!

В наши дни последните модели принтери вече работят с тонери, чиито частици са с размер под 2 микрона и се произвеждат посредством технологии, работещи на молекулярно ниво!

Какво става ако касета се зареди с неподходящ тонер?

Отговорът е – касетата ви вероятно все пак ще работи, но:

  • Качеството на печат вероятно ще е влошено, поради несъответствието на размера на частиците тонер, температурата им на топене, магнитните им свойства и т.н.
  • Неподходящият тонер вероятно ще доведе и до занижен брой отпечатани копия, тъй като по-голямата част от тонера ще попадне в танкера за отработен тонер, вместо върху вашия лист хартия. (вижте страницата „Как работи лазерният принтер“)
  • Ако размерът на частиците е различен от предписания, възможно е неподходящият тонер и да повреди касетата ви, защото по-едрите частици тонер биха могли да задръстят касетата или да увредят фототрансферния барабан.