Как работи мастиленоструйният принтер?

Методи на печат при мастиленоструйните принтери

Как работи мастиленоструйния принтер?

За да можете правилно за ползвате и добре да се грижите за своя принтер, важно е да познавате принципа му на работа.

Две са основните технологии при мастиленоструйния печат: термична технология и пиезоелектрична технология.

Термична технология (Bubble Jet)

Всяка печатаща глава има определен брой дюзи (от 30 до 300 и повече), всяка от които в определен момент „изстрелва“ микроскопична капка мастило, като по този начин върху листа се получават точици, оформящи текстовете и графиките.

На илюстрациите по-горе виждате схема на една такава дюза. Над самата дюза е разположена камера, пълна с мастило, в горната част на която се намира миниатюрен нагревател.

В момента, в който е нужно дюзата да отпечата точка върху хартията, към нагревателя се подава електрически ток и той мигновено се нагрява (вижте втората схема).

Мастилото, което е в съприкосновение със силно нагрятата повърхност, се изпарява и формира въздушен балон. Този балон изтласква капка мастило през дюзата и по този начин върху хартията попада нужното количество мастило за да се получи печат (вижте третата схема).

Оттук добре се вижда защо е нужно да зареждате вашите печатащи глави още преди мастилото в тях да е свършило. Освен да печати, ролята на мастилото е и да охлажда нагревателчетата. Ако опитате да печатате с глава, в която няма достатъчно мастило, нагревателчетата бързо ще прегреят и накрая ще изгорят. Така печатащата ви глава ще е безвъзвратно повредена.

Горната технология е разработена от Canon, но тя се ползва и в повечето принтери на Hewlett Packard, Lexmark, Xerox и много други.

Пиезоелектрична технология

Принципът на печат при тази технология не е много различен. Основната разлика е, че нагревателят е заменен от пиезо кристал. От физиката е известно, че пиезо кристалите променят формата и обема си под въздействието на електрически ток.

На горната схема виждате почти същата дюза, но в горната й част вече има не нагревател, а пиезо елемент.

При подаване на електрически ток, пиезо елементът се разширява, като по този начин изтласква капка мастило през отвора на дюзата.

Пиезо технологията се ползва основно от фирмата EPSON. Тези глави обикновено са постоянни (тоест, като свърши мастилото, не сменяте цялата глава, а само мастилницата).

Пиезо-главите ползват по-особено мастило, което при съприкосновение с въздуха се превръща в маса, подобна на желе. Ето защо трябва особено внимателно да пазите тези принтери от засъхване на главата, защото смяната на глава на принтер EPSON обикновено струва колкото самия принтер!

Накратко …


Как работи мастилната дюза