Как работи лазерният принтер?

Как работи лазерният принтер?

Преди всичко е нужно да кажем, че „сърцето“ на лазерния принтер е така наречения Органичен Фото-Трансферен барабан (OPC или Organic Photo Conductor). Той е покрит със специален органичен слой, който лесно променя електромагнитните си свойства и именно това му качество се използва при лазерния печат.

Ето петте основни етапа при работата на лазерния принтер:

1. Първично зареждане

Ролката за първично зареждане (Primary Charge Roller) зарежда Органичния Фото-Трансферен барабан (OPC) с равномерен отрицателен електромагнитен заряд.

2. Експониране

Почти веднага след това, отрицателно заредената област попада под фокусирания лъч на лазера. Този лъч „обхожда“ барабана и осветява тези области, които трябва да бъдат отпечатани. Осветените от лазерния лъч области получават положителен заряд. По този начин върху OPC барабана се образува латентен образ с положителен заряд на изображението, което ще се отпечатва.

Илюстрация: Static Control Components
 

3. Проявяване

При по-нататъшното си въртене, латентният образ върху OPC барабана попада в така наречената „област на проявяване“. Там полепналият върху магнитния барабан отрицателно зареден тонер влиза в досег с OPC барабана.

Тъй като еднакви заряди се отблъскват, тонерът полепва само по онези области от OPC барабана, които носят положителен заряд, или с други думи – само върху това, което преди малко нарекохме „латентен образ“.

4. Трансфер

След като по този начин вече имаме видим образ на изображението, което искаме да отпечатаме не ни остава нищо друго, освен да го прехвърлим върху хартията. Това се прави от трансферната ролка, която носи силен положителен заряд (по-силен от този на OPC барабана), което кара вече видимият образ (полепеният върху OPC барабана тонер) да се прехвърли от барабана върху хартията.

5. Фиксиране (или изпичане)

В този момент, желаният от нас отпечатък е вече върху листа хартия. Нека не забравяме обаче, че това е все още само тонер полепнал върху хартията!Този отпечатък трябва да се фиксира, в противен случай едно духване върху листа би изтрило отпечатаното!

Ето защо, като последен етап, листът минава през фиксиращия (изпичащ) барабан. Той е силно нагрят (затова и всички лазерни принтери се нуждаят от загряване преди да започнат да печатат). Тъй като тонерът съдържа микроскопични пластмасови частици (стирен, полиетилен), под въздействие на топлината те се стапят и „попиват“ в листа хартия. Почти веднага след изпичането, хартията изстива и така отпечатаният образ вече е фиксиран върху листа.