Мастилните касети на EPSON

В условията на яростна конкуренция на пазара на принтери, всички фирми отдавна са възприели пазарната стратегия да продават принтерите на изключително ниска цена (често - под себестойността), а да разчитат на печалби от продажбата на консумативи.

Като съвсем логично следствие от горното, фирмите не са заинтересовани касетите им да могат да се зареждат и ползват многократно. За тази цел различните фирми използват различни похвати - поставяне на чипове, регистриране на серийния номер на касетата, поставяне на "бушони", които горят и не позволяват повторно ползване на касетата и т.н.

За щастие, от своя страна общността на потребителите на принтери намери и начини да "заобикаля" тези ограничения и в повечето случаи дори и "защитени" касети могат да се зареждат многократно.

За нещастие обаче, след дългогодишна борба със своите потребители, фирмата Епсън (Epson) най-накрая успя да ги победи. Тя създаде мастилни касети, чиято конструкция е така "измислена", че прави качественото презареждане практически невъзможно.

Конструкцията на новите мастилни касети Epson представлява абсурдно сложна система от вътрешни камери, клапи, мембрани и пружинки така, че пълноценно зареждане може да се постигне единствено във фабрични условия, преди капсуловането на касетата.

Дори и при най-добро желание и качествено оборудване, при повторно зареждане мастилото вече не може да достигне до част от тази сложна структура от камери и тя остава празна. По този начин не само касетата не може да се зареди с нормалното количество мастило, но и създава риск останалите в касетата въздушни балони да навлязат в печатащите глави и да им навредят.

Ето защо, нашият съвет е, ако имате намерение да зареждате касетите си, избягвайте принтерите на Epson, а ако някъде Ви предложат да заредят тези касети, имайте едно наум ...

Изграждане и поддръжка на уеб сайтове